1968: „Predbehli sme Armádu NATO iba o niekoľko hodín!“

08.08.2018

Aké udalosti prebiehali na pozadí invázie do Československo v 1968. Roku? V nedávnej dobe vyšli na povrch informácie ktoré prevracajú naše chápanie tejto udalosti na úplne novú úroveň. 

1968
1968

Operácia o ktorej všetci vedia ale nikto o nej nehovorí...

Na voľne dostupných zdrojoch sa môžeme dočítať informácie o operácií s kódovým názvom "The Black Lion" (Čierny Lev). Táto operácia sa konala "paralelne" s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Na stránkach wikipédie sa dá dočítať:

"Už koncom marca Ústredný výbor KSSZ rozoslal straníckym aktívom tajnú informáciu... ...Vojská boli informované, že sovietska strana nevylučuje možnosť vstupu vojsk NATO na československé územie (domnelé manévre NATO pri hraniciach s krycím názvom "Black Lion")"

Podobné informácie publikuje portál Bintel:

"Sovietska strana nevylučovala možnosť vstupu na územie Československa vojsk členských krajín NATO, ktoré v tom čase vykonávali manévre s kódom "Čierny lev" na hraniciach Československa."

Dnešné informačné zdroje a historici hlavného prúdu označujú tieto výroky za výmysly a protizápadnú propagandu zo strany KSSZ. A takto by to možno aj zostalo... ...Ale vody rozvírilo vyhlásenie inštitútu ktorý sa teší mohutnej dôveryhodnosti zo strany nielen ruskej verejnosti ale aj v zahraničí.

Pred pár dňami zaznelo z úst predstaviteľov "Analytického centra Ústavu Konceptuálnych Technológií" (fct-altai.ru) potvrdenie vyššie uvedených informácií a zároveň bolo dodané "že pri obsadení Československa 21. Augusta 1968, vojská Varšavskej zmluvy predbehli armádu NATO iba o niekoľko hodín".

Ďalej bolo dodané že pri obsadzovaní "boli Vojská varšavskej zmluvy nútené z niektorých oblastí Československa vytlačovať armádu NATO".

Toto tvrdenie je natoľko závažné že ak sa ho podarí potvrdiť, tak môže spôsobiť obrovskú zmenu chápania udalostí prebiehajúcich v roku 1968. Taktiež by to spochybnilo schopnosti oficiálnych historických inštitúcií odhaľovať objektívne dejiny a informovať o nich verejnosť...

AKTUALIZÁCIA: Ďalšie dostupné informácie od Nikola Starikova.