Ako funguje digitálny koncentrák v Číne

26.01.2021

Systém na kontrolu obyvateľstva sa úspešne zavádza v Číne. Tento proces je podporovaný samotnými Číňanmi, ktorí sú dokonca presvedčený o tom že bez tohoto systému by sa ludia nesprávali slušne a spoločnosť by sa rozpadla. Podla tohoto princípu už ludia viac niesu slobodné svojprávne bytosti zodpovedné za svoj život ale bioroboti naprogramovaný a kontrolovaný správcom systému.

Viac vo videu: