Ako zachrániť Zem? Vrátiť sa do jaskýň alebo začať používať rozum?

05.09.2019

V dnešných dňoch sa začalo formovať mocné ekologické hnutie, ktoré má za ciel zachrániť našu jedinú planétu. Toto samé o sebe je ušľachtilá myšlienka na ktorej neni nič zlé. Ale pozrime sa aké sú ich predstavy o tom ako to urobiť.

Zem
Zem

Aktivistka Greta Thunbergová ktorá je aktuálne tvárou tohto globálneho ekologického hnutia nám naznačila cestu ktorou sa vydať. 14. Augusta 2019 odmietla leteckú a lodnú motorovú dopravu a na konferenciu z juhoanglického Plymouthu do New Yorku sa vydala plachetnicou. Pričom jej cesta trvala namiesto obvyklých 7 hodín letu lietadlom celých 14 dní. (Koľko za tých 14 dní mohla zasadiť stromčekov?)

Ak preložíme toto posolstvo do ludskej reči, tak to znamená:

  • Treba sa vzdať technológií ktoré poškodzujú prírodu.

A čím nahradiť tieto technológie?

  • Ničím, alebo primitívnymi nástrojmi typu plachetnica.

Inak povedané "poďme naspäť do jaskýň, síce drvivá väčšina z nás umre hladom a chorobami ale príroda prežije", čo umožní prežiť tým pár vyvoleným, ktorý by inak zomreli spolu s nami.

Ďalšie posolstvo od Grety je:

  • Netreba sa vzdelávať, treba protestovať!

Ano, ak ludstvo už nebude používať zložité technológie, tak nebude potrebovať ani zložité vedomosti nutné na ich výrobu a obsluhu. Inak povedané "v jaskyniach vzdelanie netreba".

Otázka je, prečo osoby stojace za Gretou radšej nevenujú svoje úsilie tomu aby poukazovali na nutnosť sústrediť zdroje ludstva na vývoj vysoko sofistikovaných technologických riešení, ktoré by nezaťažovali našu planétu. Prečo nepoukazujú na nekvalitné vzdelanie ktoré vychováva (aj prostredníctvom médií) tupú masu konzumentov ktorý sú neschopný tvorivej činnosti? Pričom táto tvorivá činnosť je to jediné čo môže zachrániť matku Zem a zároveň aj našu civilizáciu.

Autor: M.V.P.N.N.A.J.vK.Z.