Ako zastaviť povinnú vakcináciu a zbaviť sa náhubkov?

22.11.2020

Čo urobiť aby už žiadna vláda nikdy nemohla ani len uvažovať o takom niečom ako je povinné testovanie, povinné očkovanie, povinné náhubky, povinné čipovanie a podobné opatrenia obmedzujúce základne práva človeka?

Je treba systémovú zmenu. Bude to zmena myslenia, zmena chápania života každého člena našej spoločnosti. Potom bude jedno aká vláda príde. Pretože nebude mať žiadne ospravedlnenie pre takéto opatrenia, ani keby prišiel skutočne smrtelný vírus so 100% úmrtnosťou. No záleží či budeme dostatočne uvedomelý a prekročíme hranicu ktorá pred nami stoji...

Spoločnosť sa dostala na úroveň na ktorej si musí osvojiť nasledujúcu mravnú hodnotu: Nikto nesmie NÚTIŤ iného človeka chrániť jeho zdravie proti jeho vôli. Môžeme iba poskytovať inému človeku pomoc pri ochrane jeho zdravia ak bude mať o túto pomoc záujem.

Toto platí ako pre štátnych činitelov, tak aj pre akéhokolvek riadiaceho pracovníka vo firme. Musí skončiť doba keď vedúci (alebo úradník) trestá človeka iba za to že si nechráni svoje zdravie podla jeho predstáv.

Toto správanie je zakotvené v psychike mnohých ludí ako pozostatok stádového správania zdedeného po predkoch. V tých dobách bol za všetky stránky života poddaných zodpovedný ich zemepán. On vlastnil ich život. Rozhodoval kde budú bývať, akú prácu budú vykonávať, určoval čo budú jesť, čo si majú obliekať, bez jeho schválenia sa nemohol konať sobáš, on bol pánom nad ich životom a smrťou. Toto správanie je v luďoch ešte stále do určitej mieri zakorenené aj keď sa vďaka Bohu pomali vytráca. No vďaka tomu že sa ešte stále nevytratilo tak môžeme pozorovať jeho prejavy:

  • Správanie bývalých zemepánov: Väčšinou sú to takzvaný "managéri" a "bezpečáci" šikanujúci zamestnancov (poväčšinou velkých firiem a korporácií) za to že nemajú v ušoch štuple, okuliare na očiach, zapnuté gombíky až po krk... A to aj v prípade že to daný pracovník nepovažuje za niečo čo by chránilo jeho zdravie... A väčšinou má pravdu. Pretože každý svojprávny človek vie posúdiť čo mu škodí a čo prospieva ak dostáva všetky potrebné informácie. Na to predsa nepotrebuje niekoho kto ho bude pokutovať. Svojprávnemu človeku stačí poskytnúť ochranné pomôcky a informácie o tom čo mu hrozí a on už sám rozhodne kedy a ako tieto ochranné pomôcky využije. Ako vidíme tak zemepánske správanie momentálne využívajú štátny činitelia v podobe nútenej ochrany obyvatelov aj proti ich vôli, pod zámienkou boja proti chrípke Sars-Cov2.
  • Správanie bývalých poddaných: Sú to ludia ktorý toto zemepánske správanie tolerujú, považujú za niečo prirodzené a dokonca nabádajú aj ostatných aby sa mu podriaďovali. Títo ludia sa boja prevziať zodpovednosť za svoj život, svoje zdravie, svoje činy...

Keď naša spoločnosť prekoná toto stádové správanie a nadobudne odvahu osvojiť si vyššie uvedené mravné pravidlo, tak NUTENIE kohokolvek starať sa o svoje zdravie sa stane okamžite neprípustné. To automaticky zamedzí opatreniam ako sú povinné náhubky, povinné očkovanie a podobné...

Osoby ktorým psychika nedovolí prekročiť túto úroveň sebarozvoja budú hladať výhovorky ako napríklad:

  • Náhubky chránia v prvom rade iných, nie teba.
  • Očkovanie chráni v prvom rade tých ktorý sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.

No tieto námietky vychádzajú zo zlého úmyslu alebo z lenivosti a strachu prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Takéto osoby hladajú dôvody ktoré by presvedčili ich samých že súčasný stav je v poriadku a vynakladať námahu na zmenu svojej mravnosti neni treba.

Osoby s mravnosťou bývalých zemepánov budú používať tieto výhovorky pretože im stav v ktorom majú moc nad "nesvojprávnymi" ovečkami vyhovuje.

Osoby s mravnosťou bývalých poddaných budú tieto výhovorky papagájovať, pretože nemajú dostatok odvahy prísť s vlastným riešením za ktoré by niesli zodpovednosť.

Zodpovedné osoby ktoré dosiahli nový stupeň mravnosti budú hladať riešenia v súlade s princípom: Pomôcť ochrániť zdravie ludí ktorý o to budú mať záujem.

Takže pokial by prišiel naozaj smrtelný vírus, aké riešenie by mohlo napadnúť zodpovedných ludí vážiacich si slobodu?

  • Namiesto povinných náhubkov zahájiť nákup/výrobu ochranných pomôcok ako sú vzduchotesne okuliare, respirátory, prípadne ešte silnejšiu ochranu v podobe overalov a celotvárových masiek. Následne tieto pomôcky poskytovať tým ktorý budú pokladať takúto ochranu pred vírusom za vhodnú. Toto je alternatívne riešenie k povinným náhubkom. Pretože ludia s týmito ochrannými pomôckami budú chránený ako keby všetci okolo nich mali náhubky. Dokonca táto ochrana je ešte ovela účinnejšia než vlhká handrička na ústach.
  • Namiesto povinného očkovania očkovať iba tých ktorý o to budú mať záujem. Tým ktorý sa z nejakých dôvodov očkovať nemôžu poskytnúť špeciálne pomôcky pred týmto vírusom. Prípadne riešiť ich obmedzenie pohybu v kolektíve normálnych ludí vytváraním špeciálnych pracovných podmienok podobne ako pri zdravotne postihnutých luďoch... Toto je alternatívne riešenie k povinnému očkovaniu.

Vhodné riešenia sa dajú nájsť vždy, len treba chcieť takéto riešenia nájsť.

Zhrnutie: Pokial chceme zastaviť povinné očkovanie, následne čipovanie a znovu získať slobodu. My ludia si musíme osvojiť pravidlo: "Iba ja, a nikto iný, som zodpovedný za svoje telo i dušu a nikto ma nemôže nútiť chrániť svoje zdravie proti mojej vôli" a tento postoj musíme dávať najavo aby ho zobrali na vedomie všetci. Na základe tohoto postoja musíme navrhovať opatrenia. Pretože takéto argumenty dokážu odzbrojiť každú osobu snažiacu sa pod zámienkou ochrany zdravia obmedziť našu slobodu.

© Text je volne kopírovatelný

MVPNNAJvKZ