Analytická správa: Temná podstata liberalizmu

30.06.2019

Portál Informer vám prináša pohlaď do duše presvedčených zástancov liberalizmu. Táto analýza odhaľuje základné princípy/tézy na ktorých sa zakladá vnímanie a chápanie sveta liberálov.

Liberalizmus nerozlišuje medzi degradáciou a vývojom človeka
Liberalizmus nerozlišuje medzi degradáciou a vývojom človeka

Temná podstata liberalizmu

V tomto článku bude odhalená podstata niektorých myšlienok na ktorých sa zakladá liberalizmus:

1. "Čo najnižšie výdavky na zamestnancov"

Liberáli presadzujú zrušenie vecí ako je minimálna mzda, príplatky za nočnú prácu, príplatky za víkend, príplatky za nadčas...

Pričom vychádzajú z predpokladu že ak podnik získa z tovaru ktorý vyprodukuje zisk 1 milión Eur, tak tento zisk majiteľ podniku spravodlivo rozdelí medzi všetkých členov podniku podľa toho ako sa svojou prácou o tento výsledok pričinili.

Ale ako vidíme skutočnosť je iná. Dnešní majitelia podnikov tento 1 milión Euro nerozdelia medzi ludí podla toho kolko práce zamestnanec vynaložil na dosiahnutie tohto výsledku. Ale každému zamestnancovi majitel pridelí iba tolko Euro, kolko je potrebné na to aby daný zamestnanec nedal výpoveď a toto miesto nezostalo neobsadené. Inak povedané pracovník bude ohodnotení podla jeho ceny na trhu*. A ostatný podiel z daného 1 milióna Eur získaného z produktu spoločnej práce si majitel podniku poväčšinou prideľuje sebe.

(*Cena pracovníka na trhu sa odvíja od toho kolko je v spoločnosti ludí schopných vykonávať danú prácu a aké sú ich minimálne požiadavky za ktoré sú ochotný túto prácu vykonávať. To znamená že ak je na Slovensku vela zváračov a málo elektrikárov tak zvárač má smolu, že si ako dieťa vybral nesprávne povolanie a je pravdepodobné, že za rovnakú fyzickú a psychickú energiu a čas ktorý vynaloží pri práci dostane od majitela podniku menej ako elektrikár.)

2. "Trh pomocou konkurencie vyrieši všetko"

Liberáli predpokladajú, že ak v danom odvetví produkuje podnik zisk 1 milión Euro tak skôr či neskôr sa v danom odvetví objaví konkurenčný podnik ktorý taktiež bude chcieť využiť vysokú prídavnú hodnotu daného odvetvia. To automaticky znamená že aby si druhý podnik získal zákazníkov musí ponúknuť lepšiu cenu ako prvý podnik, čo logicky spôsoby že pri boji o zákazníka sa budú dané podniky predbiehať v znižovaní ceny až kým jeden z nich neskrachuje.

Ale ako vidíme skutočnosť je iná. Majitelia týchto podnikov vo väčšine prípadov namiesto toho aby si konkurovali a oberali sa o zisky, sa jednoducho dohodnú a rozdelia si zákazníkov na princípe kartelovej dohody. Toto môžme pozorovať napríklad pri obchodných reťazcoch ktoré pôsobia na Slovensku. Aj keď v mnohých prípadoch majú tieto reťazce svoje obchody na krok od seba, s veľmi podobným sortimentom, tak aj napriek tomu generujú miliónové až miliardové zisky.

3. "Štát neni dobrý vlastník a preto je treba dať podniky súkromníkom"

Tento predpoklad je zlý z toho dôvodu, že existuje mnoho nielen čínskych a ruských ale aj európskych štátnych podnikov ktoré sú úspešne nie len na domácom trhu, ale aj v zahraničí, dokonca až na globálnej úrovni.

Takže otázka by nemala stáť: Ako čo najlepšie predať štátne podniky súkromným (demokraticky nezvoleným) osobám.
Ale otázka by mala stáť: Čo je treba urobiť aby štátny zamestnanci čo najlepšie hospodárili so štátnym majetkom (majetkom nás všetkých).

4. "Sociálna politika je škodlivá"

Liberáli vychádzajú z predpokladu že v spoločnosti by mal fungovať mechanizmus prirodzeného výberu kde slabý jedinci ktorý si nedokážu zarobiť dostatok peňazí na prežitie jednoducho zomrú od hladu. Pričom sa to snažia dosiahnuť takými mechanizmami ako je zrušenie bezplatného zdravotníctva, školstva, zrušenie štátneho dôchodkového systému, zrušenie obmedzení a regulácií ktoré chránia bežných zamestnancov a spotrebiteľov.

Pričom si neuvedomujú že tým spôsobujú pravý opak toho čo chcú dosiahnuť a namiesto zlepšovania genetického potenciálu dosahujú degeneráciu spoločnosti. Pretože pri takýchto pravidlách kvalitné zdravotníctvo, kvalitné školstvo a kvalitné potraviny si môžu dovoliť iba potomkovia majetných rodičov. Pričom dôvod toho že sú majetný nemusí byť ten že majú tie najlepšie ľudské schopnosti, ale dôvod väčšinou býva ten, že sa k majetku dostali vďaka členstvu v zločineckých klanoch a skupinách ktoré im umožnilo väčšinou nezákonným/podvodným spôsobom okrádať tých ktorý súčasťou tohoto zločineckého klanu alebo skupiny neboli. (Stačí sa pozrieť ako prebiehali privatizácie.) Pričom potomok týchto majetných rodičov môže mať ovela horšie genetické predpoklady ako dieťa chudobných rodičov. Ale vďaka tomu že dieťa chudobných rodičov nebude mať na kvalitné jedlo a lieky, môže byť jeho zdravie poškodené a tým znehodnotený jeho vrodený genetický potenciál.

Čo sa vzdelania týka, tak v poslednej dobe môžeme pozorovať rozmáhajúci sa trend drahých "elitárskych" vzdelávacích inštitúcií. Pokiaľ pôjde vývoj takým smerom, že v "elitárskych" školách bude umožnené deťom lepšie rozvíjať svoje schopnosti než v štátnych školách, tak to bude prispievať k princípu: "Dieťa s vyšším vrodeným genetickým potenciálom môže byť v konečnom dôsledku menej schopné ako dieťa s nižším vrodeným genetickým potenciálom"

Takže v konečnom dôsledku tieto opatrenia vytvárajú nerovné možnosti rozvoja človeka. Čo môže spôsobiť že deti ktoré sa narodia s velkým genetickým potenciálom, vďaka ktorému by mohli spoločnosti prispieť významným spôsobom tak nebudú môcť učiniť pretože im nebol umožnený zdravý vývoj a vhodné podmienky na rozvoj svojich vrodených schopností (talentu).


Autor: M.V.P.N.N.A.J.vK.Z.