Analytická správa o riešení LGBT problému

01.06.2019

Portál Informer vám prináša analýzu fenoménu "znevýhodnených menšín" LGBT. Táto analýza vysvetľuje podstatu daného javu a navrhuje spôsob ako k danej téme pristupovať.

Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

Mali by sme podporovať znevýhodnené menšiny?


Momentálne sa v spoločnosti diskutuje o téme takzvaných dúhových pochodov pomocou ktorých sa propagujú rôzne psychické defekty s cielom prijať tieto defekty ako spoločenskú normu. Zároveň sa ludia trpiaci týmito psychickými poškodeniami nazývajú: "Znevýhodnená menšina".

OTÁZKA: Kdo ich znevýhodňuje?

Šikovný pozorovateľ si všimne existenciu určitých prírodných zákonitostí ktoré spôsobujú, že ak je zviera či už telesne (chýbajúca/zle fungujúca časť tela) alebo psychicky (chýbajúca/zle fungujúca časť psychiky) poškodené tak má menšiu šancu na prežitie a úspešne privedenie nového pokolenia do života. Takýmto spôsobom "príroda" znevýhodňuje chorých jedincov v porovnaní so zdravými.

Čo sa týka poškodenia rozmnožovacieho inštinktu* ktorý spôsobuje, že rozmnožovací inštinkt neni aktivovaný osobou vhodnou na splodenie potomstva ale je aktivovaný osobami ktoré sú na realizovanie tohoto ciela nevhodné, tak v tomto prípade je očividné že takýto ludia (alebo zvieratá) majú ovela menšiu šancu na splodenie vlastného potomstva. Taktiež už menej očividné sú mnohé ďalšie psychické ochorenia ktoré často súvisia s touto deformáciou psychiky (ako jeden z dôkazov môže slúžiť vysoký výskyt užívateľov drog a omamných látok medzi týmito osobami).

ODPOVEĎ NA OTÁZKU: "Kdo znevýhodňuje ludí s poškodeným rozmnožovacím inštinktom?" je: samotná "príroda". Ďalšia otázka je, či by spoločenská norma mala byť v súlade s prírodnými zákonmi a taktiež považovať tento jav za chorý?
Alebo máme ísť do konfliktu s prírodou a prijať toto poškodenie rozmnožovacieho inštinktu za spoločenskú normu?

Ak by sme prijali túto psychickú poruchu za spoločenskú normu tak podla prírodných zákonov sa naša spoločnosť stane chorou a choré buď vyzdravie alebo odumrie**.
Ale pokial budeme trvať na tom že táto porucha psychiky je choroba a nie spoločenská norma, tak ako by sme mali konať?

Ako pomôcť chorým luďom? Malo by mať tuto pomoc na starosti ministerstvo kultúry, tak ako do bolo doteraz? Alebo by sme mali prostredníctvom ministerstva zdravotníctva poskytnúť luďom s týmto poškodením rozmnožovacieho inštinktu pomoc začleniť sa do spoločnosti?

RIEŠENIE: Najľudskejšie riešenie je podať týmto luďom pomocnú ruku. A to takým spôsobom, že ak by aj nebolo možné pomocou psychologických praktík opraviť rozmnožovací inštinkt, tak by týmto luďom mala byť poskytnutá možnosť takých psychologických kurzov ktoré im pomôžu so sebakontrolou. Tak aby bolo umožnene ludom ktorých rozmnožovací inštinkt je chybne zameraný na deti (pedofili), na zvieratá (zoofili), na osoby rovnakého pohlavia (homosexuáli) aby mohli žiť normálny spoločenský život bez negatívneho vplyvu na dorastajúce pokolenie.

Inak povedané, pomoc znevýhodneným menšinám nespočíva v tom že tieto poruchy sa preklasifikujú z choroby na spoločenskú normu.
Ale pomoc spočíva v tom že spoločnosť bude poskytovať možnosť začleniť sa každému chorému človeku ktorý o to bude mať záujem do normálneho spoločenského života takým spôsobom aby jeho správanie spoločnosti neškodilo.

*Je treba si uvedomiť že prejav rozmnožovacieho inštinktu (sexuálne vzrušenie) a láska (ľúbosť) neni to isté.

** Toto tvrdenie neni úplná pravda. V skutočnosti sa kvalita života znižuje s rastúcou mierou ochorenia. To znamená že aj choré môže prežívať, ale iba pokiaľ neni prekročená určitá miera ochorenia.

Autor: M.V.P.N.N.A.J.vK.Z.