Deň kedy národ stratil kontrolu nad svojou vládou

08.07.2021

Včera 7. 7. 2021 sa stala vláda Slovenska oficiálne diktátorská.

Eduard Heger
Eduard Heger

Včera 7. 7. 2021 bola sudcami ústavného súdu, slovenskému národu odopretá možnosť demokratickým spôsobom odvolať svojich volených zástupcov v Národnej rade. Toto rozhodnutie bolo podporené Eduardom Hegerom, ktorý momentálne zastáva funkciu premiéra vlády Slovenska (https://www.teraz.sk/slovensko/premier-je-rad-ze-sa-vyriesila-ota/561468-clanok.html), čím fakticky súhlasí s ustanovením diktatúry na Slovensku (už nieje vhodné písať spojenie Slovenská republika, keďže "republika" znamená: "Vec verejná") a ukončením demokratického režimu vládnutia.

Táto skutočnosť otvára otázku: "Ako má postupovať Slovenský národ aby znovu získal kontrolu nad svojimi volenými zástupcami? Alebo si máme začať vytvárať vlastnú vládu ktorá bude plniť vôlu väčšiny?"

Referendová otázka: "Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?"

Ústava: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/us-navrhovana-referendova-otazka-ni/561432-clanok.html