ĽSNS: "Nedovolíme, aby ľudia museli pracovať až do smrti"

19.10.2018

Na súčasnej októbrovej schôdzi NR SR sa prerokováva aj návrh novely Ústavy SR, v ktorej sa navrhuje zastropovať maximálny vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. ĽS Naše Slovensko tento návrh v hlasovaní podporí, pretože je v súlade s naším predvolebným programom. Sme presvedčení, že v 21. storočí, v dobe vesmírnych lodí a fabrík plných automatizovaných robotov je každá dobre spravovaná spoločnosť dostatočne vyspelá na to, aby sa o generáciu našich rodičov a starých rodičov dokázala dôstojne postarať. Nikdy nebudeme súhlasiť s názorom, že ľudia musia mať povinnosť pracovať až do smrti, bez možnosti odísť na zaslúžený dôchodok.

Hoci predložený návrh na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov nie je z nášho pohľadu úplne ideálny, prinajmenšom aspoň zabráni ďalšiemu zvyšovaniu dôchodkového veku. V budúcnosti sa budeme snažiť zmeniť štruktúru národného hospodárstva tak, aby ľudia mali možnosť odísť (v prípade záujmu) do dôchodku už v 60-tich rokoch.Okrem toho zavedieme možnosť ešte skoršieho veku odchodu do dôchodku pre matky, ktoré vychovali slušné deti.