O čom je Globálny migračný pakt?

07.11.2018

Na stránke svobodne-radio.cz sa objavili preložené časti z tohoto globálneho paktu.

V rozborovej správe dokumentu "Globální pakt o uprchlících a Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci" sa následne píše: 

  • Členské státy mají příjmout zodpovědnost za "blaho" migrantů, a to i ve všech fázích jejich přesunů
  • Migrace je uznána jako lidské právo
  • Migrace jako lidské právo stane nadřazené nad národní migrační zákony
  • Povinnost slučovat rodiny nejen uprchlíků, ale i migrantů
  • Migrantům se mají lépe zpřístupnit a zlevnit služby týkající se mezinárodních převodů peněz tak, aby se zjednodušil a urychlil jejich převod z hostitelské země do země jejich původu. Tyto převody by měly být osvobozeny od daní
  • Globální pakt o migraci ukládá závazek signatářským státům vypracovat cílené programy podpory migrantům, a to i finanční, které jim usnadní podnikání
  • Globální pakt o migraci zavazuje signatářské státy informovat pouze o pozitivech migrace, negativa jsou vnímána jako projev rasismu a xenofobie
  • Pozitivní informace o migraci a jejích výhodách budou muset signatářské státy po přijetí Globálních paktů zanést i do učebních osnov
  • Státy se zavazují podporovat veřejný diskurs založený na důkazech o výhodách a výzvách migrace a podporovat sdělovací prostředky a média, která v tomto duchu podávají zprávy

Vo výsledku tento dokument odhaľuje smerovanie globálnej politiky, ktorá sleduje cieľ: Zaradiť migrantov do takzvanej "chránenej" kategórie do ktorej dneska patria národnostné a sexuálne menšiny.

To znamená že globálna politika smeruje k tomu aby bol trestaný každý človek ktorý sa vyjadrí negatívne na osobu so štatútom "migranta/utečenca". Také niečo bude hodnotené ako keď sa vyjadríte negatívne na osobu ktorá patrí k menšine alebo inej rase. Automaticky vzniká podozrenie z rasizmu, diskriminácie danej "znevýhodnenej osoby" alebo podozrenie zo šírenia nenávisti voči skupine osôb.