Podajme si ruky, sused susedovi, brat bratovi, Slovák Slovákovi a rešpektujme sa, diskutujme

28.05.2019

Politické hnutie Naša Vlasť je Budúcnosť vyzýva Slovákov aby sa prestali rozdeľovať na politické strany a začali spoločne riešiť budúcnosť znovuvybudovania Slovenska pomocou vecnej diskusie.

Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

Hnutie píše:

ZAHOĎME DROBNÉ SPORY, ČAKÁ NÁS VEĽA PRÁCE

Tri prúty vládcu Svätopluka, akoby boli našim prekliatím. Neustále hľadáme rozdiely namiesto toho, aby sme hľadali cestu zjednotenia 😔. Dnešná polarizácia spoločnosti nabrala také obludné rozmery, že politický názor je priam definíciou zaradenia človeka ako takého, ako vníma svet. A práve atomizácia spoločnosti do vzájomne nekompatibilných celkov znamená zánik národa.

Národ je tvorený a definovaný mnohými faktormi. No ten najdôležitejší je pocit spolupatričnosti, pocit jednoty, pocit, že nás niečo spája. A práve názorovou, neustále sa prehlbujúcou atomizáciou tento pocit, vzťah medzi jedincami v spoločnosti zaniká.

Nie, cesta zachovania národa nieje akási utopistická predstava jednotného názoru v spoločnosti. Cestou je vzájomné porozumenie a rešpekt voči politickým inak ladeným oponentom, spoločná diskusia a ochota spolupracovať. Vytváranie vízie nepriateľa vo vnútri spoločnosti, ktorého treba zničiť, blokovať, cenzurovať jeho názory, nálepkovať...to je cesta do záhuby. Totalitné režimy sa najlepšie rodia pod víziou akéhosi nepriateľa, pred ktorým sa treba strániť, pred ktorým sa treba brániť.

V nacistickom Nemecku boli za týchto nepriateľov označení židia, slovania a mnohí iní, v Sovietskom zväze to boli imperialisti, kapitalisti.... a dnes ? Dnes sú za nepriateľov našej spoločnosti označení ,,extrémisti,, či ,,rusofily,, no prakticky všetci, ktorí nesúhlasia s názorovým prúdom, ktorý sám seba označuje nekriticky za väčšinový, jediný správny a akceptovateľný.

Zabudnime na spory, odhoďme nepriateľstvo, vytýčme spoločne ciele a sústreďme sa na všetko čo nás čaká v mene spoločnej budúcnosti v našej krásnej vlasti. Podajme si ruky, sused susedovi, brat bratovi, Slovák Slovákovi a rešpektujme sa, diskutujme... nemusíme vo všetkom súhlasiť no musíme spolupracovať!

ZJEDNOŤME PRÚTY A BUDUJME VLASŤ V MENE NAŠEJ VLASTI A BUDÚCNOSTI