Pražská jar - iný pohlad na rok 1968

21.08.2023

Čo bola Pražská jar? A kolko rokov trvali organizačné prípravy na realizáciu tohto plánu?