Prečo bolo treba zbúrať veže?

22.09.2018

V dnešných dňoch sa dokončuje búranie poslednej zo štyroch chladiacich veží vyradenej atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V-1.

V1 = 4 veže , V2 = 4 veže
V1 = 4 veže , V2 = 4 veže
Búranie veží je financované Európskou úniou pomocou eurofondov.
Búranie veží je financované Európskou úniou pomocou eurofondov.

Na tom by nebolo nič zvláštne keby vláda Slovenskej republiky neodhalila strategickým dokument s názvom: Národný Investičný Plán 2018 - 2030.

V tomto pláne sa píše: "V počiatočných stupňoch prípravy sa nachádza projekt Nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý zabezpečuje projektová spoločnosť JESS, a. s., uvedenie do prevádzky sa neplánuje pred rokom 2030. Odhadované náklady na Nový jadrový zdroj spoločnosť JESS, a. s. odhaduje na 4 mld. eur pri alternatíve výstavby jedného reaktora."

Z toho vyplýva otázka: Keď je plánovaná výstavba nového Jadrového reaktora v lokalite Jaslovské Bohunice, prečo sa už existujúce chladiace veže nepoužili na chladenie tohto nového zdroja?

Argumenty typu že ide o zastaranú technológiu v tomto prípade neobstoja, pretože dané veže sú jednoduchá technológia. Jej jediný účel je chladiť vodu, ktorá je rozprašovaná na kvapôčky vo vrchnej časti veže, tie sa ochladzujú pri páde na zem pomocou kontaktu so studeným vzduchom. Následne dopadajú do bazéna pod vežou. Voda z tohto bazéna sa znovu používa na chladenie.

2 – Chladiaca veža 3 – Tlakovodný reaktor 4 – Riadiace tyče 5 – Kompenzátor objemu 6 – Parogenerátor. V ňom horúca voda pod vysokým tlakom vyrába paru v sekundárnom okruhu. 7 – Palivový zásobník 8 – Turbína – vysokotlakový a nízkotlakový stupeň 9 – Elektrický generátor 10 – Transformačná stanica 11 – Kondenzátor sekundárneho okruhu 12 – Vodná para 13 – Skondenzovaná voda 14 – Prívod vzduchu do chladiacej veže 15 – Odvod teplého vzduchu a pary komínovým efektom 16 – Obehové čerpadlo primárneho okruhu 17 – Napájacie čerpadlo chladiaceho okruhu 18 – Primárny okruh (voda iba kvapalná pod vysokým tlakom) 19 – Sekundárny okruh (červeno označená para, modro voda) 20 – Oblaky vzniknuté kondenzáciou vyparenej chladiacej vody 21 – Obehové čerpadlo sekundárneho okruhu
2 – Chladiaca veža 3 – Tlakovodný reaktor 4 – Riadiace tyče 5 – Kompenzátor objemu 6 – Parogenerátor. V ňom horúca voda pod vysokým tlakom vyrába paru v sekundárnom okruhu. 7 – Palivový zásobník 8 – Turbína – vysokotlakový a nízkotlakový stupeň 9 – Elektrický generátor 10 – Transformačná stanica 11 – Kondenzátor sekundárneho okruhu 12 – Vodná para 13 – Skondenzovaná voda 14 – Prívod vzduchu do chladiacej veže 15 – Odvod teplého vzduchu a pary komínovým efektom 16 – Obehové čerpadlo primárneho okruhu 17 – Napájacie čerpadlo chladiaceho okruhu 18 – Primárny okruh (voda iba kvapalná pod vysokým tlakom) 19 – Sekundárny okruh (červeno označená para, modro voda) 20 – Oblaky vzniknuté kondenzáciou vyparenej chladiacej vody 21 – Obehové čerpadlo sekundárneho okruhu

To že sa veže mohli použiť v novej elektrárni je jedna vec, ale objavili sa aj ďalšie informácie.

Je to informácia o snahe odkúpiť tieto chladiace veže zo strany Slovenských elektrární ktoré prevádzkujú funkčnú atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice - V2

  • Slovenské elektrárne mali záujem odkúpiť minimálne jednu vežu vyradenej susednej elektrárne V1, aby ju mohli využiť ako rezervnú vežu v prípade poruchy alebo údržby svojich veží. Alebo pre prípad vysokých letných teplôt pri ktorých súčasné štyri veže nestíhajú chladiť elektráreň.
  • K transakcií nedošlo z jedného zaujímavého dôvodu...
  • Európska únia poskytla dotácie na zbúranie veží v takej výške že zisk z predaja veží by bol oveľa menší ako zisk zo zbúrania veží.
  • Preto sa rozhodlo že veže nebudú zachované ale zbúrané.

Z toho vyplýva nasledujúce:

  • Veže mohli byť využité na:
  • 1. Zvýšenie bezpečnosti a výkonu súčasnej elektrárne
  • 2. Na novú elektráreň

To by ušetrilo nielen viac ako 9 miliónov EUR na búranie ale taktiež by to ušetrilo stovky miliónov EUR na stavbu nových chladiacich veží.

Zostávajú už len posledné dve otázky:

  • Ničí Európska Únia zámerne jadrovú energetiku v Európe?
  • Kto povolil zbúranie týchto veží aj keď bol záujem o ich využitie?