Prekvapujúca závislosť nosenia rúška s COVID-19

17.10.2020

Výskum odhalil zaujímavú informáciu o luďoch ktorý nosia rúška. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA, Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) vydali 11. septembra 2020 týždennú správu o chorobnosti a úmrtnosti 1258MMWR zv. 69 / č. 36:

V správe CDC bol uverejnený výsledok stúdie, ktorá skúmala dospelých infikovaných COVID-19, dospela k záveru, že veľká väčšina z nich mala v týždňoch pred ochorením často rúška alebo krycie masky.

"V priebehu 14 dní pred nástupom choroby 71% pacientov s ochorením a 74% účastníkov kontrolnej skupiny uviedlo, že na verejnosti vždy používajú rúška alebo iné typy masiek".

Tabuľka zo správy:

Hlásené použitie rúška alebo masky 14 dní pred ochorením:
. hlavná skupina (počet/%) kontrolná skupina (počet/%)
Nikdy 6 (3.9%) 5 (3.1%)
Ziredkavo 6 (3.9%) 6 (3.8%)
Niekedy 11 (7.2%) 7 (4.4%)
Často 22 (14.4%) 23 (14.5%)
Vždy 108 (70.6%) 118 (74.2%)

CDC je národná agentúra v USA na ochranu zdravia, CDC zachraňuje životy a chráni ľudí pred zdravotnými hrozbami. CDC vedie kritickú vedu a poskytuje zdravotné informácie, ktoré chránia náš národ pred nákladnými a nebezpečnými zdravotnými hrozbami, a na tieto situácie reaguje.