Príčina plných nemocníc odhalená českým lekárom

28.12.2020

Jeden z najväčších strašiakov ktorý v luďoch vyvoláva strach zo Sars-Cov2 (takzvaný COVID-19) sú preplnené nemocnice. Primár jednej českej nemocnice odhaluje dôvod prečo sú nemocnice plnšie ako pri iných chrípkových epidémiách.