Putin: Beztrestnost zastírala nacistům oči, nepodařilo se jim však dobýt SSSR

10.05.2019

Beztrestnost zastírala nacistům oči, mysleli si, že dokážou dobýt Sovětský svaz, ale nevyšlo jim to, prohlásil prezident RF a nejvyšší velitel Vladimir Putin na Vítězné přehlídce v Moskvě. 

Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

"V dějinách naší země proběhlo hodně hrdinských činů, ale zvláštní místo patří vítězství nad fašismem, odplatě nacistům za všechny jejich bestiality, za to, že se považovali za vyšší rasu, a rozpoutali hroznou válku. Tato opovážlivá síla si podrobila mnoho států. Proto beztrestnost zastírala nacistům oči. Mysleli, že se jim podaří za několik týdnů porazit také Sovětský svaz, tisícileté historické Rusko. Nevyšlo jim to," řekl Putin. 

"Ano, po zákeřném vpádu nepřítele na naše území docházelo k porážkám, ústupům, těžkým ztrátám. To ale nezlomilo Rusko," dodal prezident.

Putin připomněl, že už na začátku července 1941 čelilo nepříteli přes 5 milionů vojáků, desítky tisíc dobrovolníků vstoupilo do domobrany, pod palbou byly na východ evakuovány stovky velkých podniků, v co nejkratším termínu v nich byla obnovena výroba, na Uralu, v Povolží, na Sibiři. "Vše pro vítězství" bylo heslem týlu," poznamenal Putin.

Ruský prezident promluvil také o tématu historické památky.

"Památka na Velkou vlasteneckou válku, na její pravdu, to je naše svědomí a naše odpovědnost. Dnes vidíme, jak jsou v řadě států zkreslovány válečné události, jak dělají modly z těch, kteří zapomněli na čest a lidskou důstojnost, přisluhovali nacismu, a teď nestydatě lžou svým dětem, zrazují své předky," prohlásil Putin.

Dále řekl, že ponaučení z Velké vlastenecké války jsou i nadále aktuální. Rusko hodlá dělat vše potřebné pro zajištění obranného potenciálu a zvýšení prestiže vojenské služby.

"Ponaučení z minulé války jsou i nadále aktuální. Dělali jsme a budeme dělat všechno potřebné, abychom zajistili vysokou bojeschopnost našich ozbrojených sil, obranný potenciál té nejmodernější úrovně. Budeme i nadále zvyšovat prestiž vojenské služby, autoritu vojáků a důstojníků, obránců Vlasti," prohlásil Putin na Vítězné přehlídce v Moskvě.

Ruský prezident vyzval také k vytvoření účinného rovnocenného bezpečnostního systému.

"Vyzýváme všechny země, aby si uvědomily naši společnou zodpovědnost za vytvoření účinného, rovnocenného a pro všechny bezpečného systému," prohlásil Putin.