Putin: Vedomosti by sa mali stať jednou z najdôležitejších hodnôt spoločnosti

05.06.2021

Vladimir Putin adresoval video pozdrav účastníkom online maratónu "Nové vedomosti" a podčiarkol význam vzdelania pre rozvoj spoločnosti.