Ruské ministerstvo obrany odtajnilo spisy ze začátku 2. světové války: Polsko hrozilo Sovětskému svazu

11.09.2019

Ministerstvo obrany Ruské federace odtajnilo unikátní dokumenty o událostech těsně před 2. světovou válkou a na jejím začátku, ve kterých se mimo jiné mluví o hrozbě ze strany Polska. Materiály jsou zveřejněny v nové multimediální rubrice Křehký mír na prahu války. 

Hlava Polského štátu Józef Klemens Piłsudski
Hlava Polského štátu Józef Klemens Piłsudski

Ministerstvo sdělilo, že odtajněné dokumenty svědčí o tom, "proč byla v takové složité vojenské a politické situaci přijata ta nebo jiná rozhodnutí". Nová rubrika zahájená, která byla spuštěna v roce 80. výročí podepsání paktu o neútočení mezi Německem a SSSR (pakt Molotova-Ribbentropa) má také zamezit pokusy o falzifikaci dějin a revizi výsledků Velké vlastenecké a 2. světové války.

Mezi odtajněnými dokumenty je služební vzkaz náčelníka Generálního štábu Rudé armády Borise Šapošnikova lidovému komisaři obrany SSSR Klimu Vorošilovovi. Obsahuje odhad válečné hrozby ze strany různých států, jak samotných, tak ve složení vojenských svazků a paktů.

O závažnosti a tajnosti dokumentu svědčí fakt, že Šapošnikov ho nesvěřil písařce, ale napsal 31 stránek osobně. Podle názoru sovětských vojenských odborníků představoval nejpravděpodobnější hrozbu pro SSSR v tomto období nejen vojenský svazek Německa a Itálie, ale rovněž Polsko, které se nacházelo se nacházelo v oblasti fašistického bloku.

Šapošnikov psal: "Sovětský svaz má být připraven na boj na dvou frontách: na západě proti Německu-Polsku a částečně proti Itálii s eventuálním připojením pohraničních zemí a na východě proti Japonsku".

Z dokumentu vyplývá, že Německo a Polsko dokázaly těsně před válkou nasadit spolu přes 160 pěších divizí, přes sedm tisíc tanků a 4,5 tisíce letadel. Pro porovnání uvedeme, že lidový komisař obrany Vorošilov sdělil na jednáních s britskou a francouzskou vojenskou delegací v květnu 1939, že Moskva může nasadit 136 divizí a pět tisíc letadel. 

V dokumentech jsou rovněž vylíčeny bitevní operace při útoku na Polsko v roce 1939, vzpomínky pocházejí od válečného zajatce, generálporučíka bývalé německé armády Hermanna Boehma, který byl v době těchto válečných akcí náčelníkem operačního oddělení jednotky. Napsal je v roce 1949. Podrobně vylíčil, jak tajně pod rouškou cvičení se německá armáda připravovala k útoku a také popsal postup aktivit vojáků při útoku. Svědecká výpověď německého generála svědčí o urputném odporu Poláků, líčí těžký boj o Varšavu a pevnost Modlin.