Svět čelí tiché 'pandemii' nebezpečnější než většina virů: Znečištění ovzduší

10.03.2020

Nový výzkum naznačuje, že tichý zabiják - znečištění ovzduší- se stal zákeřnou "pandemií", ještě nebezpečnější a smrtelnější než válka, násilí a mnoho nemocí.

Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

Na základě údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) výzkumní pracovníci v minulosti spojili znečištění ovzduší s dalšími 8,8 miliony předčasných úmrtí v roce 2015. Aktualizovaná analýza nyní ukazuje, že obrovské ztráty vedly ke kratší globální střední délce života, která se snížila v průměru téměř o tři roky.

"Vzhledem k tomu, že dopad znečištění ovzduší na veřejné zdraví je celkově mnohem větší, než se očekávalo, a je celosvětovým jevem, věříme, že naše výsledky ukazují, že existuje "pandemie znečištění ovzduší"," říká atmosférický chemik Thomas Münzel z Institutu Maxe Plancka.

Samozřejmě, ne všichni lidé jsou stejně ovlivněni znečištěním ovzduší. Mladí a staří lidé jsou obecně náchylnější, stejně jako ti, kteří žijí v regionech s vysokými emisemi.

Celosvětově, jak říkají autoři, k asi 75 procentům úmrtí připisovaných znečištění ovzduší došlo u lidí starších 60 let. A mezi mladými, většina úmrtí byla u dětí do pěti let.

Odborníci na veřejné zdraví varují, že znečištěné ovzduší je velké a přehlížené riziko.

V roce 2015 se veškeré násilí na světě nemohlo přiblížit dopadům znečištění ovzduší (tato úmrtí pouze zkrátila průměrnou délku života v celosvětovém měřítku o 0,3 roku). Dokonce i kouření tabáku snížilo průměrnou délku života zhruba o třetinu méně. A na rozdíl od cigaret, okolnímu vzduchu se nelze přesně vyhnout.

"Je pozoruhodné, že jak počet úmrtí, tak ztráta průměrné délky života v důsledku znečištění ovzduší soupeří s účinkem kouření tabáku a je mnohem vyšší než jiné příčiny úmrtí," říká fyzik Jos Lelieveld z Kyperského institutu v Nikósii.

"Znečištění ovzduší převyšuje malárii jako celosvětovou příčinu předčasných úmrtí 19násobně; převyšuje násilí o faktor 16, HIV/AIDS o 9, alkohol o 45 a užívání drog o faktor 60," dodal.

Ve svém modelu vědci zkoumali vliv znečištění ovzduší na šest kategorií onemocnění, včetně respiračních infekcí, plicních onemocnění, rakoviny plic, stejně jako vysokého krevního tlaku a diabetu.

Nakonec to byla kardiovaskulární onemocnění, která byla považována za hlavní příčinu předčasných úmrtí na znečištění ovzduší, což je zodpovědné za zhruba 43 procent celkové ztráty průměrné délky života.

"Znečištění ovzduší způsobuje poškození krevních cév zvýšeným oxidačním stresem, což pak vede ke zvýšení krevního tlaku, příchodu cukrovky, mrtvice, srdečních záchvatů a srdečního selhání," vysvětluje Lelieveld.

Ve srovnání s jinými příčinami předčasných úmrtí autoři říkají, že znečištění ovzduší vypadá obzvláště nebezpečně. A i když je pravda, že ne všechno znečištění ve vzduchu je způsobeno lidmi, autoři zjistili, že dvě třetiny bylo.

Pokud by se všechny emise způsobené člověkem náhle zastavily, předpovídají, že průměrná délka života se celosvětově zvýší o něco málo přes rok: To je více než 5,5 milionu předčasných úmrtí, kterým by se dalo každý rok předejít.

Bohužel, v mnoha částech světa funguje opačný trend.

Například v letech 2017 a 2018 údaje odhalily, že znečištění ovzduší se ve Spojených státech po letech trvalého zlepšování zhoršilo. Jen v roce 2018 byla nízká kvalita ovzduší spojena s téměř 10 000 dalšími úmrtími ve srovnání s rokem 2016.

V loňském roce šokující zpráva WHO odhalila, že 93 procent všech dětí na světě mladších 15 let dýchají toxický, znečištěný vzduch.

Pro mnohé jsou důsledky nevyhnutelné. Podle nového modelu zažila východní Asie nejvyšší úpadek očekávané délky života z důvodu znečištění ovzduší, kterému se lze vyhnout, a převážné většině ztrát bylo možné předejít snížením emisí.

"Znečištění ovzduší i kouření lze předejít, ale v posledních desetiletích bylo mnohem méně pozornosti věnováno znečištění ovzduší než kouření, zejména mezi kardiology," říkají autoři.

S ohledem na jejich zjištění, autoři požádali úředníky pro veřejné zdraví a lékaře aktualizovat své pokyny a zahrnovat chronické znečištění ovzduší jako důležitý rizikový faktor pro srdeční choroby, spolu s kouřením, cukrovkou a vysokým krevním tlakem.