V Rusku bude založena nadace pro zkoumání zasahování USA do záležitostí jiných zemí

27.01.2019

Novinář a člen komise Veřejné komory RF pro rozvoj informačního společenství, masmédií a hromadných komunikací Alexandr Malkevič, který byl zařazen na sankční seznam USA, hodlá založit nadaci, která bude zkoumat americké zasahování do politiky jiných zemí. 

"To čo sa deje momentálne vo Venezuele znovu ukazuje, jak opovážlivě zasahují USA do politického života a záležitostí jiných států. Naše komise pro média ve Veřejné komoře shromáždila mnoho zajímavých materiálů o průběhu voleb ve světě, rozebíráme také volební kampaně... a těch materiálů je tolik, že já a moji kolegové ve Veřejné komoře RF a také moji přátelé politologové jsme přijali rozhodnutí založit neziskovou organizaci, která se bude jmenovat Nadace na ochranu národních hodnot. A zvláštním směrem naší činnosti bude rozbor všech faktů zasahování USA do politického života zemí světa - za poslední dva roky určitě. Budou se rozebírat metodiky, které se používají," řekl Malkevič.

"Nastal čas, abychom se pokusili otevřít oči naší společnosti a začali systematizovat fakta... aby neměl nikdo žádné iluze o "demokratizaci", kterou chtějí USA světu darovat," dodal.

Pokládá rovněž za mimořádně důležité přijetí zákona o svrchovaném ruském internetu. "Zorganizovat takové nepokoje, jako ve Venezuele, u nás v nejbližších letech (USA) nedokáží, ale podkopávat a mlátit nás na webu budou určitě," domnívá se Malkevič.