Vědec: Rádiové záření mobilních telefonů vyvolává agresivní formu rakoviny mozku

21.01.2019

Profesor Franz Adlkofer, který spolu s mnoha dalšími zkoumá vliv záření na lidské zdraví, v rozhovoru pro německou televizi RT prohlásil, že je bezpečně prokázána škodlivost mobilních telefonů na lidské zdraví

Vědci během let zjistili, že mezi tím, co průmyslníci a politici říkají o vlivu vysokofrekvenčního záření na lidské zdraví a tím, co bylo zjištěno samotnými nezávislými vědeckými pracovníky, je rozdíl a že tento rozdíl je s přibývajícími roky stále jasnější.

Vědec prohlásil, že studie, kterou on sám vedl, ukázala, že vysokofrekvenční magnetická pole jsou schopna poškozovat lidskou DNA, přičemž poškozené DNA je "vždy na začátku vývoje rakoviny".

"Nejdříve se na izolovaných lidských buňkách zkoumá, zdali fyzikální jev měl nějaký vliv. Pokud ano, (...) tak se přistupuje k pokusům na zvířatech. Pokud se i při pokusech na zvířatech potvrzují výsledky předešlého výzkumu, tak se přistupuje ke třetímu stupni - zkoumání na lidech. Přesně toto bylo učiněno i s rádiovými vlnami mobilních telefonů. Poznatky, které máme dnes k dispozici, nenechávají, podle mého názoru, žádný prostor pro pochybnosti o tom, že záření z mobilních telefonů je schopno vyvolat rakovinu u lidí," prohlásil německý vědec.

Mezi rakovinami, které se objevovaly během testů u myší, byl také glioblastom. Jedná se o "jeden z nejhorších druhů rakoviny mozku".

"Na základě experimentů se zvířaty bylo zjištěno, že glioblastom se objevuje také často u lidí, jež dlouho a často používají mobilní telefony. Minimálně 10 let častého používání," řekl.

Adlkofer poukázal i na studii, jenž ukazuje na růst počtu rakovin mozku v celkové populaci od doby, kdy byly zavedeny mobilní telefony.

"Minulý rok byla publikována v Anglii studie. V této studii bylo ukázáno, že počet tumorů tohoto druhu - glioblastomů - se zvýšil na dvojnásobek od zavedení mobilních telefonů."

Německý vědec prohlásil, že vědci tvrdící, že mobilní telefony nemají takto velký škodlivý vliv na lidské zdraví, jsou zaujatí, jelikož pracují na samotné výrobce mobilních telefonů a společnosti s nimi spojené, včetně politiků.

"Spolupráce mezi průmyslem s mobilními telefony a politiky, je velmi těsná," prohlásil Adlkofer a dodal, že nehledě na to, že posílal apel na OSN, nevěří v to, že přijdou v tomto směru změny.