Veľká nevýhoda kapitalistickej ideológie v porovnaní s komunistickou

17.11.2019
Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

Je predpoklad, že banky pôsobiace na Slovensku dosiahnu tento rok (2019) zisk 700 miliónov €. Napriek takémuto abnormálnemu zisku zvyšujú poplatky za svoje služby. Kedže vlastníkom bánk sú súkromné nikým nevolené osoby, tak vláda nemá veľké možnosti ako tento trend zastaviť. Aj keď pozorujeme snahu zdaniť bankám tieto zisky, čo im ale nebráni zaviesť ďalšie doplatky a zvýšiť súčasné ceny.

Ako sme sa dostali do tejto nepríjemnej situácie, v ktorej celý štát sa stal rukojemníkom úzkeho kruhu vlastníkov bánk?

Ano, tá ospevovaná nežná revolúcia počas ktorej prišlo k zmene ideológie. Ideológia komunizmu bola vymenená za ideológiu kapitalizmu, čo umožnilo aby národom vlastnené podniky (ktoré mali zabezpečovať blahobyt celej našej spoločnosti) boli odovzdané osobám ktoré nemôžu byť odvolané žiadnym demokratickým spôsobom.


Ideológia komunizmu: Táto ideológia za hlavný ciel ľudského života považovala samotného človeka, rozvoj genetického potenciálu človeka a využitie tohto potenciálu v prospech celej spoločnosti. Pričom človek si mal vybrať také povolanie v ktorom mohol uplatniť svoj vrodený talent bez ohľadu na triednu príslušnosť, pôvod, či členstvo v cirkvi alebo inej organizácií.

Do tejto ideológie bolo vnesených aj mnoho škodlivých myšlienok, o čo sa postaral najväčším podielom Karol Marx. Tieto prekrútené myšlienky spôsobili, že politici ktorý sa snažili dosiahnuť komunizmus podla Marxovích postupov prehrali boj s konkurenčným kapitalistickým systémom ktorý bol kultivovaný na "západe".

Ideológia kapitalizmu: Táto ideológia kladie za hlavný ciel ľudského života dosiahnutie čo najvyššieho spotrebiteľského statusu. Tento status sa ľudia snažia dosiahnuť hromadením poukážok (peniazov) opravujúcich danú osobu spotrebovávať produkty daného hospodárstva. Pričom tento systém funguje tak že čím väčším množstvom poukážiek na spotrebu človek disponuje tým má právo spotrebovať viac produktov národného hospodárstva. Takže v kapitalizme sa ľudia snažia dosiahnuť čo najväčší počet týchto poukážok (peniazov) ako svoj najvyšší životný ciel.


Z tohoto dôvodu je v rámci kapitalistickej ideológie považované za normálne ak sa bankári snažia získať čo najviac poukážok na spotrebu akýmkoľvek spôsobom. Táto ideológia neurčuje žiadne morálne obmedzenia ktoré by zabraňovali zvyšovať si spotrebiteľský status iným spôsobom ako poctivou prácou vykonávanou v prospech celej spoločnosti. 

M.V.P.N.N.A.J.vK.Z.