Velmi silný rozhovor s českým vedcom ktorý sa podielal na vývoji vakcíny

19.08.2021

prof. RNDr. JAROSLAV TURÁNK, CSc., DSc.