Zhodnotenie plošného testovania

04.11.2020

Plošné testovanie nám prinieslo jednu šokujúcu informáciu ktorú si zo záhadných dôvodov média nevšímajú.

Podľa víkendového testovania tu nemáme nielenže pandémiu ale 30 000 nestačí ani na vyhlásenie epidémie a to aj keby všetci pozitívny boli skutočne chorý.

Takže prečo všetky tie opatrenia a panika? Hovorili nám že aj keď je úmrtnosť na Sars-Cov-2 menšia ako na sezónnu chrípku (https://www.hlavnespravy.sk/nova-metastudia-who-o-koronaviruse-udivuje-dokonca-aj-odbornikov-aky-smrtiaci-je-virus-skutocne/2325152#) tak hlavné nebezpečne je v rýchlosti šírenia. No a teras prichádza šokujúca informácia: Minister zdravotníctva Marek Krajčí a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Vladimír Baláž v diskusií (https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1447494) priznali že Sars-Cov-2 v skutočnosti neni o moc nákazlivejší ako chrípka.

Tak sa znova pýtam. Prečo všetky tie opatrenia a panika?

Jediná odpoveď je že niekto tú paniku umelo vytvára. Niekto velmi obratne používa psychologické praktiky práce s davom. Niekto vie, že dav bude na smrť vystrašený z každej choroby o ktorej bude denno denne počúvať. A keď je davu podhodená informácia typu: - plná nemocnica, - plná márnica, - mŕtvy doktor tak to má na dav priam hypnotické účinky.

To že k takejto situácii (plná nemocnica a márnica) došlo iba vďaka prijatým opatreniam ktoré komplikujú prácu zdravotníkom a ostatným luďom je aj vďaka plošnému testovaniu už očividné. Veď ako by mohla choroba ktorá je nákazlivá ako chrípka, s úmrtnosťou menšou ako chrípka a pri počte nakazených ktorý nedosahuje ani epidémiu spôsobiť kolaps akejkoľvek nemocnice?

No ako von z tejto umelo vyvolanej situácie? V prvom rade je treba odhaliť metódy ktorými bolo docielené zaplnenie nemocníc prípadne márnic. Pretože to vyvoláva u ludí najväčší strach. Čiže je treba identifikovať konkrétne opatrenia ktoré sťažujú prácu lekárom a tým spôsobujú zlú situáciu. Až potom sa ludia prestanú báť. No netreba strácať pozornosť pretože skupiny ktoré sú schopné takejto chladnej, neľudskej no zároveň geniálnej manipulácie nemajú zábrany. Ako ilustrujúci príklad uvediem že keď sa snažili v USA počas leta (2020) vyhrotiť situáciu do krajnosti tak mnohé regionálne noviny prinášali informácie o použití lokálnych biologických zbraní - a bez vánku sa ani lístok nepohne...

© Text je volne kopírovatelný 

MVPNNAJvKZ