Zničit dětem zdraví a vzít jim schopnost se učit. O „učiteli národů“ Janu Ámosu Komenském

05.03.2019

"Nebeský strom (strom života) je nutné prořezat, dokud je mladý," to je skutečné poslání Jana Ámose Komenského. Předním pedagogům jeho smysl ovšem stále uniká. Komenského pedagogika nevratně zabíjí dětské zdraví a bere dětem to nejcennější - zdravie. Rozhovor s lékařem, jenž zasvětil život dětskému zdraví a polidšťování člověka.

Vladimir Filippovič Bazarnyj je ruský vědec, lékař a pedagog. Vypracoval unikátní systém na ochranu dětského zdraví ve školním vzdělávacím procesu. V jeho středu stojí ideál dynamického vzdělávacího procesu, jenž ve škole dokáže ochránit dětské zdraví, oproti statickému procesu, kdy děti sedí "přibité" v lavicích. Bazarnyj během své 40leté vědecké praxe dokázal, že stávající statický systém školního vzdělávání nezvratně ničí jak fyzické, tak i psychické dětské zdraví. Jeho výsledkem je fyzicky, ale i psychicky, nezdravá dospělá populace.

Během svých přednášek a školení Vladimir Bazarnyj hovoří o tom, že systém statického vzdělávání dětí má svůj původ ve starém Egyptě. Ve středověku ho ovšem do našeho prostředí přivedl právě Jan Ámos Komenský, jenž, podle slov ruského vědce, sledoval úplně jiné cíle než vzdělanost a zdravý rozvoj dětí.

Nebeský strom je potřeba prořezat, dokud je mladý

Nehledě na to, že se Komenský narodil na území jižní Moravy, a díky tomu si ho Češi do jisté míry přivlastňují a chlubí se jím, ruský vědec ho za příslušníka českého národa nepovažuje.

"Komenský je asi takový Čech, jako já jsem Číňan. To, že se narodil na území Česka, nic neznamená," prohlásil.

Během studia původu dětských zdravotních problémů, jakou jsou problémy se zrakem, skoliózy a další, lékař hledal, odkud pochází metodika školní výuky - metodika učení dětí vsedě a bez pohybu. Bazarnyj ji objevil ve starém Egyptě. Ve středověku a následujících letech, kdy došlo k masivnímu rozšíření školní "vzdělanosti", tuhle metodiku vyjádřil ve svých pracích právě Jan Ámos Komenský, dodal.

Pro rodiče a opravdové učitele, jimž na dětech záleží, je ovšem nejvíce zarážející fráze, kterou Bazarnyj připisuje Komenskému: Nebeský strom (strom života) je potřeba prořezat, dokud je mladý.

"Nebeský strom je potřeba prořezat, dokud je mladý - strom života je třeba prořezat, dokud je mladý (Древо Небесное надо подрезать тогда когда оно молодое)," cituje Bazarnyj Komenského.

Na otázku, kde je možné frázi o "prořezávání stromu života" v Komenského pracích najít, Bazarnyj prohlásil: "U nás existuje dvoudílný soubor prací Komenského. Ať už vystupuji před jakýmikoli experty - pedagogy, lékaři, psychology, filosofy - nikdo z nich tento dvoudílný soubor prací pečlivě s tužkou v ruce neprozkoumal."

"V čem spočívá síla lsti? Tam v samotném centru se skrývá pravda. A ta je obložena rituály a líbivými frázemi," prohlásil ruský vědec o Komenského pedagogice.

Neschopnost učitelů vidět hluboké smysly v "učení" Komenského Bazarnyj spojuje s příliš velkým množstvím žen v učitelství. Nedostatek mužů, nedostatek mužských principů ve školství, znesnadňuje vidět hloubku.

"Existuje ženský počátek a mužský počátek (princip). Oba jsou překrásné. Oba jsou od Boha. Nelze je srovnávat. Ženský počátek spočívá ve vnějšku, v image. Pro ženu je image možnost vdát se, být přitažlivou pro manžela. Logika skrývat pravdu, skrývat svátost, to je ženský počátek. Mužská logika spočívá v kvalitě obsahu, v kvalitě vnitřku. Naše školství se, bohužel, stalo doménou žen," prohlásil ruský lékař.

Bazarnyj poukázal na praxi Japonska, kde se od ředitelů škol vyžaduje, aby měli polovinu učitelů mužů a polovinu žen. Jinak vůči řediteli směřují kární postihy až po zbavení funkce.

"Děti jsou to hlavní, to nejdůležitější! Minulá civilizace se kdysi v minulosti vzbudila a uviděla, že zdravé a perspektivní děti schopné aktivní činnosti žádné nezůstaly. Všechny minulé civilizace nám posílaly pravdu zapečetěnou v megalitech. Jejich zprávy jsou napsány na věčném obrazně-symbolickém jazyce," prohlásil Vladimir Bazarnyj o výsledcích svého historického bádání.

Lékař dodal, že předchozí civilizace nám posílaly tyto zprávy v megalitech, jelikož lidský jazyk se mění, zatímco obrazně-symbolický jazyk zůstává stejný.

"Naše výzkumy ukázaly, že děti se polidšťují (очеловечивание) pouze za podmínek ideálního držení těla, kdy vzniká tělesně-osový gravitační rytmus" prohlásil lékař.

Bazarnyj v této souvislosti zdůraznil, že kvůli těmto poznatkům je nezbytné kompletně změnit pohled na výchovu a vzdělávání.

"To vede ke uzdravení našeho těla. A tělo je chrám v ktorom prebýva náš duch a náš duch je chrám v ktorom prebýva Boh. V mé knize Škola, nebo pás na výrobu biologických robotů dokazujeme, že jen tehdy, když stojíme, tak máme nad hlavou světlo," prohlásil a dodal: "Všichni vědí, že okolo člověka je aura. Nikdy ale nebyl schopen prověřit, jak to funguje, když stojíte a když sedíte. My jsme to udělali. Všechno leží na povrchu. Nejsem schopný pochopit, proč to nikdo na světě zatím neudělal."

"Člověk, který má ideální držení těla, nejintenzivněji svítí. A nejen to. Naše tělo je hierarchie různých procesů. Mozku, očí, rukou, gravitačního centra těla, krevního oběhu... Prováděli jsme experimenty. Jen pokud se tělo nachází v ideální tělesné vertikální poloze, dochází k naprosté synchronizaci všech těchto elementů. Vše je ideálně naladěno na součinnost."

Bazarnyj upozornil, že díky tomu je berla, symbol pohybu, svatá.

"Lékaři, bohužel, změnili nedostatky v držení těla v jistý kosmetický defekt," dodal.

Klíčem k pochopení nezbytnosti žít více ve stoje a v pohybu je, podle slov vědce, schopnost lékařů vidět lidský organizmus jako celek, a ne se úzce specializovat. Za podmínek úzké specializace lékaři přicházejí o schopnost vidět celostní obraz lidského zdraví.

"Lékaři, a to je skutečná tragédie, se nyní začali velmi úzce specializovat. Všichni se nacházejí v úzkých labyrintech své specializace. Tragédie je v tom, že v oku není příčina pro nemoc oka. V srdci nejsou příčiny nemoci srdce. A tak je to se všemi úzkými specializacemi. Jeden neví, co dělá druhý, proto výsledek není žádný. To jsou ony labyrinty, ve kterých chodili zemřelé civilizace. Lékaři mají hluboké znalosti, které jsou příliš úzké. Nevidí postranní spojení a další větve lidského života," řekl lékař.

Naše civilizace se neorientuje na příčiny nemocí, ale na jejich projevy. Bojujeme se symptomy, ne s kořeny problémů, dodal.

"Naším problémem je to, že jsme přišli o své dětské zdraví. V tom nese vinu didaktika Jana Ámose Komenského," prohlásil.

Ruský lékař spolu se svým týmem didaktiku Komenského pozorně studoval. To si, podle jeho slov, vyžádal fakt, že prakticky všechny školní reformy na celém světě jsou prováděny podle této didaktiky.

"Kdo se zamýšlel nad následující věcí: Komenský svoji metodu oficiálně nazval "didaktickým strojem", strojová didaktika (машинная дидактика). Z toho důvodu se i jedna z mých knih jmenuje Škola, nebo pás na výrobu biologických robotů. Velkou inspirací pro mě v tom byl učitel z New Yorku John Taylor Gatto," vysvětlil vědec.

Ruský lékař tvrdí, že od Gatta převzal fascinaci tím, jak lékaři a učitelé, kteří se snaží ochránit dětské zdraví před škodlivým působením školních mechanismů, nikdy nebyli podpořeni ani rodiči, ani jinými učiteli.

"To je ta biomasa (lékaři, učitelé i rodiče - red.), která již byla přeprogramována školou," řekl.

Genom člověka pracuje pouze tehdy, když jsme v pohybu

Vladimir Bazarnyj hovořil i o obrovském lékařském a pedagogickém objevu, jehož si téměř nikdo s akademického prostředí a širší veřejnosti nevšímá. Týká se aktivity lidského genomu, který opravdu funguje jen tehdy, pokud jsme v pohybu.

"Udělali jsme obrovský objev, kterého si nikdo nevšímá. Náš genom pracuje jen tehdy, když se pohybujeme! To je obrovský objev. To bylo mnohokrát všude publikováno, ale toho si nikdo nevšímá," řekl.

"Toho si nevšímá ani komise pro Nobelovy ceny. Já mám ty lidi rád. Skutečně. Oni sami sebe považují ze převtělení Boha, a všechny ostatní považují za havěť. Ale v mnohém mají pravdu, to mě bolí. Jelikož naše arogance a naše psychické komplexy jsou gigantické. Kvůli naší aroganci nevidíme pravdu," dodal lékař, který již přes 40 let usiluje o záchranu dětského zdraví.

Principy didaktiky Komenského

"Zaprvé. Každý do lavice a nehýbat se. Díky tomu začíná docházet k pomalé degradaci od generace ke generaci. Děti se díky tomu nerozkrývají jako květ lotosu, ale zůstávají uzavřené. Příroda následně z koloběhu života odřezává ty, kteří se nerozkrývají," řekl Bazarnyj.

"Všichni, včetně učitelů, říkají: Pohyb je život, pohyb je život. Přitom ale děti vstupují do první třídy a jsou posazovány do lavicí. Nyní to probíhá už i ve školkách," dodal.

Učitele v této souvislosti označil za schizofreniky, jelikož věří, že "pohyb je život", to jim ale nebrání usazovat děti do lavic a vyžadovat od nich, aby poslušně seděli. U učitelů v této souvislosti, podle názoru vědce, odumřela duše.

"Když máte v hlavě dva protichůdné vektory, jeden o tom, že pohyb je život a druhý, že děti je třeba usazovat do lavic, tak jste schizofrenik. Vypadá to, že schizofrenici mohou být velmi "chytrými" lidmi. U takových lidí odumřela duše, přišli o citlivost. Pokud jste přišli o citlivost, tak vám zůstal holý, suchý intelekt. Už ale nejste člověk," myslí si Vladimir Bazarnyj.

"Zadruhé, vyučování v uzavřených místnostech."

"Zatřetí, Komenský říkal, že vše musí být naplánováno na hodiny, naprogramováno. Schopnost tvořit ale není slučitelná s takovým programem. Tvoření je emocionální vzlet, prozření, inspirace," řekl.

"Čtvrtý princip. Hotové, předpřipravené znalosti sú vlívané do hlav dětem."

Bazarnyj následně poukázal na důvod, proč vědci říkají, že člověk používá pouze 10 % kapacit svého mozku. Paradoxně, memorovaním z knih mozek degraduje.

"Když se k této situaci dodaly chytré telefony a další podobná zařízení, začalo probíhat kolosální atrofování mozku," prohlásil Bazarnyj.

"Typografie (knihy) nikdy nemůže být živá! Napsané písmo je mrtvá voda, živý rozhovor je živá voda," zdůraznil.

"Zajděte do jakékoli školy v Československu. Všechny děti najdete sedící a ohnuté nad knihou či při psaní," dodal lékař.

Za pomoci výzkumů, které lékař spolu se svými kolegy provedl, je možné vychovávat zdravé lidi už raného dětství.

"Díky našim výzkumům jsme přišli k svátosti znovuvytvoření člověka na etapách dětství. Díky ideálnímu držení těla,".

Stoleté přísně střežené tajemství

Na začátku 20. století proběhly v Evropě tři velké mezinárodní kongresy o školní hygieně. Na těchto kongresech se jednalo o tématech poškozování dětského zdraví díky sezení ve výuce. Závěry a prakticky veškeré materiály z těchto kongresů, podle slov lékaře, zmizely.

"V roce 1904 proběhl kongres v německém Norimberku, dále v roce 1908 v Londýně a v roce 1910 v Paříži. Všechny materiály zmizely. My jsme dokázali najít jen málo v osobní knihovně jednoho z amerických senátorů. Tyto materiály jsme shromáždili a znovu publikovali," prohlásil Bazarnyj a dodal: "Věděli jsme, že ty kongresy proběhly, ale materiály nebyly k nalezení nikde žádné."

Dětské zdraví není jen skolióza, ale i sebevraždy

"Páteř, zrak, srdce, sebevraždy - to vše je vinou školy. To jsme dokázali. Jestli je dítě v napětí, tak je mozek zaseknutý, vědomí je zaseknuté a děti to dovádí do sebevražd. Epocha "osvícenství" začínala z dětských sebevražd. To jsou objektivní data, která máme k dispozici. (...) Onemocnění srdce, dětské infarkty, to je také od školy. Děti končící na psychiatrii, to je také škola," zdůraznil Bazarnyj.

Na otázku, zdali ruský lékař spolupracuje s někým ze západních psychologů při řešení dětské sebevražednosti vyvolané školním procesem, Vladimir Bazarnyj ostře reagoval. Na Západě, podle jeho slov, žádní psychologové neexistují, protože západní lékaři degradovali lidské prožívání na pouhé chemické procesy v mozku.

"Na Západě žádní psychologové nejsou a žádní tam být ani nemohou. Základy západní psychologie položil Wilhelm Wundt. Ten do psychologie vložil obrovskou bombu - člověk nemá duši, existují jen fyzikální a chemické procesy v mozku člověka. Psychologie - psyché, to je duše. Psychologové ale duši vyhnali a pracují pouze s mozkem. Ten ale nemá žádný vztah k duši. Ta tam není," prohlásil lékař.

"Laureáti Nobelovy ceny hledali engramy, paměťové stopy, a zjistili, že v mozku není paměť. To jsou všechno jen lsti, které mají mást. Na Západě nejsou a nemohou být normální psychologové. Psycholog je specialista na duši, a ne na chemické procesy v mozku," řekl Bazarnyj.

Západ se od Bazarného učí. Přední společnosti staví lidi na nohy

Na otázku, zdali se vědec snaží realizovat výsledky svých výzkumů na Západě, prohlásil, že o to nemá zájem.

"Ne a nechci. Jakmile jsme publikovali výsledky našich prací, společnost Google začala rušit pracovní místa vsedě a místo toho je začala nahrazovat pracovními místy vestoje. Michel Obamová, manželka bývalého prezidenta USA Baracka Obamy, vytvořila hnutí: Vstávej, Ameriko. Po mém vystoupení v Parlamentním shromáždění Rady Evropy vystoupily největší univerzity na světě s tím, že sezení znamená dostat rakovinu, sezení znamená infarkt. V Izraeli dokonce přijali zákon týkající se sezení," řekl Vladimir Bazarnyj.

"Začalo to běhat po světě. Oni ovšem nerozumí podstatě. Vědí, že nesmí sedět, ale celému obrazu nerozumí. To ovšem nestačí, jelikož za dobu celoživotního sezení se organizmus a genom již přeorientovaly na smrt," dodal.

Závěr

Doktor Vladimir Bazarnyj v závěru rozhovoru vyjádřil přání spolupracovat s "Čechoslováky" při realizaci projektů na ochranu dětského zdraví ve školním procesu.

"Spolupracovat s Čechoslováky je něco jiného (oproti spolupráci se Západem - red.). Jsme jedné krve," uzavřel rozhovor přední ruský lékař Vladimir Bazarnyj.