Je Kollárov titul dôležitý?

05.07.2020
Boris Kollár
Boris Kollár

Určité hlasné kruhy sa rozhodli odvolať Borisa Kollára z postu predsedu národnej rady rovnako ako predtým odvolali iných politikov za podobné osobné prešlapy. Pričom využili fakt že aj sám Kollár sa v minulosti zapájal do intrigovania okolo vzdelania Andreja Danka. Áno on sám používal na politický boj a špinenie oponenta jeho súkromný život. Teras je táto metóda použitá proti nemu samotnému.

Ale položme si na otázku: Je správne odvolať človeka z jeho pracovného miesta na základe chýb ktoré sa dopúšťa v jeho súkromnom živote? Alebo by sme sa mali skôr venovať chybám ktoré sa týkajú jeho pracovnej náplne?

Myslím že oveľa dôležitejšie je to či si človek robí svoju prácu dobre alebo ho sprevádzajú pracovné zlyhania. V tomto neni rozdielu medzi upratovačkou a predsedom národnej rady. Určite by sa ani mne nepáčilo keby mi môj nadriadený povedal: "Nepáči sa mi ako sa rozprávaš so svojou ženou, takže na tejto pozícii končíš..." Aj keď každému človeku slúži ku cti keď sa svedomito správa nie len v pracovných záležitostiach ale aj v súkromnom živote. No je správne vyhodiť profesionálneho chirurga ktorý svojimi správnymi rozhodnutiami zachraňuje životy mnohým luďom a nahradiť ho chirurgom ktorý bude robiť pri operácií nesprávne rozhodnutia a mrzačiť alebo zabíjať pacientov len kvôli tomu že profesionál mal na hodine vlastivedy počas skúšky ťahák? Ktorého chirurga by ste si vybrali? Toho ktorý dobre operuje ale na vlastivede používal ťahák alebo ten ktorý ťahák na vlastivede nepoužil ale zato nevie dobre operovať?

Podľa môjho názoru pri posudzovaní toho či je človek vhodný na pracovnú pozíciu sú dôležité jeho pracovné výsledky a nie jeho osobné zlyhania.

Ale prečo tieto "hlasné kruhy" prisudzujú osobným životom politikov takú dôležitosť?

Aby sme si dokázali odpovedať na túto otázku, musíme si najprv vyjasniť:

Čo sú tieto "hlasné kruhy" zač?

  • Sú to skupiny ktoré majú v rukách mocné informačné nástroje v podobe televízie, rádia, tlačených a internetových novín, sociálnych sieti a tak ďalej...

Z čoho dokážu financovať tak nákladnú propagandu?

  • Tieto informačne nástroje sú platené takzvanými sponzormi.

Kdo sponzoruje média?

  • V prvom rade banky, poisťovne, veľké korporácie...

Podľa čoho si vyberajú majitelia korporácií a bánk aké média podporia a aké nie?

  • Neznalý by povedal že podla sledovanosti. Ale neni to pravda. Ako vieme existujú zoznamy nepohodlných internetových novín ktoré aj keď majú velkú čítanosť, napriek tomu si žiadna banka ani velká korporácia u nich reklamu nekupuje a o sponzorských daroch taktiež nemôže byť reč. V prípade tlačených novín sú takéto zoznamy neni treba, kvôli tomu že takýchto novín je málo. U nich stačí uplatniť bojkot konkrétneho média.

Podla akých kritérií si teda vyberajú ktoré média podporia?

  • Podla toho či dané médium šíri vhodné informácie.

Aké informácie sú podla nich vhodné?

  • Také ktoré maximalizujú ich zisky.

A z čoho pochádzajú ich obrovské zisky?

  • Ako vieme 1% zbohatlíkov vlastní 82% zdrojov na našej planéte. No k tomuto majetku neprišli tak že by si vyhrnuli rukávy a začali poctivo pracovať. K tomuto majetku prišli tak že si ho zobrali od tých zvyšných 99% ktorý ho vlastnou prácou vytvorili. Inak povedané ich majetok získali vďaka systému prerozdeľovania zdrojov v spoločnosti. Jedny dostávajú nespravodlivo veľký podiel v porovnaní s inými. (Nespravodlivo z toho dôvodu, že to čo dávajú oni sami spoločnosti nezodpovedá tomu čo dáva spoločnosť im). Vďaka tomuto systému prerozdeľovania zdrojov ktoré ľudstvo produkuje, tomuto jednému percentu pripadá 82% našich spoločných zdrojov.

Ako to že to tých zvyšných 99% ludí tento systém toleruje a nerobí nič na jeho zmenu?

  • Urobili by, keby mali dostatok informácií ako túto zmenu urobiť. A preto sú podporované tie média ktoré ludom neposkytujú tieto "citlivé" informácie, ale práve naopak poskytujú množstvo nepotrebných informácií a dokonca škodlivých. Nepotrebné informácie (zábava) majú za úlohu sťažiť hladanie tých dôležitých a odviesť pozornosť od samotného hladania. Zatial čo škodlivé majú za úlohu presvedčiť ludí že práve tento systém je ten najlepší možný a jediný prirodzený.

Ktoré sú tie dôležité informácie potrebné na zmenu tohoto systému?

  • Sú to informácie o tom ako funguje náš spoločenský systém. Pretože ťažko zmeníš niečo čo nepoznáš. Ide o pravidlá podla ktorých funguje náš štát a tie sa delia na písané a nepísané. Sú to pravidlá podla ktorých prebieha riadenie konkrétnych osôb, skupín obyvatelstva, národov a nakoniec aj ludstva ako celku.

Ako do toho zapadá titul Borisa Kollára?

  • Ako bolo na začiatku povedané ide o osobný život politika. Pokial chcú zákulisné kruhy znemožniť určitú osobu ktorá je na dôležitej pozícií, môžu to urobiť tak že vytiahnu niečo z jeho súkromného života a budú danú osobu špiniť. Tento spôsob je pre nich bezpečný pretože takéto špinenie nezvyšuje úroveň poznania spoločenského systému u širokých más obyvatelstva. Druhá možnosť by bola začať kritizovať danú osobu za jeho pracovné neúspechy. Ale ako vysvetlíte širokým masám že jeho politické rozhodnutie je zle? To by ste najprv museli luďom vysvetliť ako toto jeho zlé rozhodnutie na daný systém vplýva. A aj keby k tomuto vysvetleniu neprišlo tak by to chtiac nechtiac spôsobilo celospoločenskú otázku: "Je dané rozhodnutie pre spoločnosť prospešné alebo nie?" To znamená že by sa ludia začali zamýšľať nad tým ako vlastne náš spoločenský systém funguje a ako by fungoval keby nebolo tohoto zlého rozhodnutia. Takto postupne krok po kroku s každou ďalšou podobnou otázkou by sa ludom odhalovala ďalšia a ďalšia časť systému. To je dôvod prečo sú politici odvolávaný na základe toho či mali ťahák v škole a nie na základe toho ako si robia svoju prácu.

Takže odpoveď na otázku je: Tieto "hlasné kruhy" prikladajú osobným životom politikov väčšiu dôležitosť ako ich politickým rozhodnutiam (ktoré majú vplyv na život celej spoločnosti) preto, aby ludí nezačalo zaujímať fungovanie nášho spoločenského systému a vďaka tomu, si mohli sponzori "hlasných kruhov" zachovať systém ktorý im umožňuje parazitovať na väčšine spoločnosti.

Tento text nemá slúžiť ako obhajoba súčasnej vlády (2020) ale ako podnet na zamyslenie sa nad tým aké hodnoty sú pri hodnotení politikou dôležité.

MVPNNAJvKZ