Systém na kontrolu obyvateľstva sa úspešne zavádza v Číne. Tento proces je podporovaný samotnými Číňanmi, ktorí sú dokonca presvedčený o tom že bez tohoto systému by sa ludia nesprávali slušne a spoločnosť by sa rozpadla. Podla tohoto princípu už ludia viac niesu slobodné svojprávne bytosti zodpovedné za svoj život ale bioroboti naprogramovaný a...

Jeden z najväčších strašiakov ktorý v luďoch vyvoláva strach zo Sars-Cov2 (takzvaný COVID-19) sú preplnené nemocnice. Primár jednej českej nemocnice odhaluje dôvod prečo sú nemocnice plnšie ako pri iných chrípkových epidémiách.

Pán Matovič hovoríte nám, že keď si vyberáte medzi Životom a Slobodou vyberiete si Život. Pán Matovič toto môže povedať len hlúpy človek. Normálny vie, že tak ako nám je zbytočná Sloboda bez Života tak nám je zbytočný Život bez Slobody. Preto v čase krízy múdry človek bude hladať riešenie na záchranu Slobodného života. Už Benjamin Frenklin v...

Výskum odhalil zaujímavú informáciu o luďoch ktorý nosia rúška. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA, Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) vydali 11. septembra 2020 týždennú správu o chorobnosti a úmrtnosti 1258MMWR zv. 69 / č. 36: