Po tom ako poslanci Národnej rady prelomili veto prezidentky na moratórium prieskumov, opätovne odmietli Istanbulský dohovor a prijali dvoj násobnú daň zo zisku pre banky na dobu neurčitú. Robert Fico učinil ďalší významný štátnický krok. Predstavil návrh na relokáciu zlata späť na Slovensko.

Je predpoklad, že banky pôsobiace na Slovensku dosiahnu tento rok (2019) zisk 700 miliónov €. Napriek takémuto abnormálnemu zisku zvyšujú poplatky za svoje služby. Kedže vlastníkom bánk sú súkromné nikým nevolené osoby, tak vláda nemá veľké možnosti ako tento trend zastaviť. Aj keď pozorujeme snahu zdaniť bankám tieto zisky, čo im ale nebráni...

Zdá sa ti absurdné, že ovzdušie môže ovplyvniť tvoje myslenie do takej miery, že ti klesne IQ? Bohužiaľ, taká je pravda. Vo výskume realizovanom v Pekingu bolo zistené, že zlé ovzdušie priamo vplýva na kognitívne schopnosti človeka.