Ľudské telo a psychika, ako na seba vplývajú...

29.10.2018

Mnoho ludí to tuší, ale len málo ludí si to uvedomuje. Luské telo a ludská psychika sú medzi sebou previazané viac ako si myslíte.

"V zdravom tele (môže byť) zdravý duch!"

Táto ľudová múdrosť sa ukázala ako opodstatnená. Najnovšie výskumy vedcov potvrdzujú že telesné zdravie a vitalita je základom pre zdravú psychiku. A mnohé psychické choroby sú dôsledkom zanedbávania nášho telesného zdravia.

Ale bez zdravého ducha ani telo nebude zdravé....

Existuje ešte jedna zákonitosť ktorá hovorí, že nie len telo má vplyv na formovanie psychiky človeka ale aj psychika človeka má vplyv na formovanie ľudského tela. Čiže psychika určuje ako bude ľudské telo vyzerať a fungovať. To znamená že tieto väzby sú neni len jednostranné (telo=>psychika) ale obojstranné (telo=>psychika=>telo).

Ale to neni všetko, výskumy ukazujú že sila psychiky je až tak veľká že dokáže ovplyvniť genetiku budúcich pokolení a tým určiť kvalitu ich života...