Poslanec Milan Mazurek o Globálnom migračnom pakte

04.12.2018

Rozprava NR SR k zaujatiu stanoviska k Marakéšskej zmluve o podpore imigrácie trvala takmer celý deň.

Podstatou Marakéšskej zmluvy, ktorá sa má na úrovni OSN schváliť, je prinútiť krajiny k zmene ich postoja k masovému prijímaniu imigrantov. V zmluve sa absolútne stierajú rozdiely medzi legálnymi a nelegálnymi imigrantmi. Práva imigrantov sú postavené nad práva krajín chrániť si vlastnú suverenitu. Zakazuje sa napríklad masové vyhosťovanie nelegálnych imigrantov a obmedzuje ich násilné zadržiavanie. Žiadna forma pomoci imigrantom (čiže ani pašeráctvo) už nemôže byť považované za nelegálnu. Počíta sa takisto s vytvorením konzultačných centier v Afrike, kde by boli Afričania profesionálne, v ich vlastnom jazyku, školení, ako sa spoľahlivo dostať do Európy. V zmluve sa definujú výlučne len práva imigrantov, avšak nikde sa nespomínajú ich povinnosti. Štáty, ktoré sa k tejto zmluve prihlásia sa takisto zaväzujú aktívne podporovať médiá a mimovládne organizácie podporujúce imigráciu a prísne stíhať všetkých, ktorí poukazujú na negatíva a riziká spojené s nelegálnou imigráciou. Táto zmluva by výrazným spôsobom prekreslila nielen mapu Európy, ale aj mapu celého sveta. Ak by sme tento dokument neodmietli, tak z Európy by sa časom nepochybne stala druhá Afrika.

Zdroj

Celé znenie Globálneho migračného paktu nájdete TU