Zomiera príroda na Slovensku?

07.12.2018

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) že populácia stavovcov na Zemi klesla v rozmedzí rokov 1974-2014 o takmer dve tretiny. Ako je na tom príroda na Slovensku?

Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

Už v roku 1974 grécky architekt K. A. Doxiadis na základe výskumu ekologických problémov zistil že ideálne rozdelenie územia krajiny je: 

40% přírodní rezervace, do kterých mohou cizí lidé vstupovat pouze v doprovodu pracovníků těchto rezervací, aby nenarušovali biorytmus obnovy biocenóz;

42% území, na kterých mohou lidé odpočívat podle vlastního uvážení, kde však není vedena systematická hospodářská činnost;

10,5% zemědělské pozemky;

7,3% zastavěná území - obce;

0,2% území průmyslových podniků, a také polygonů a podniků na zpracování a utilizaci odpadů. Uvedenou strukturu je možné dále podrobněji členit.

Toto rozdelenie využívania pôdy je potrebné na to aby neprišlo k degradácií životného prostredia a následnému negatívnemu bumerangovému efektu na život a zdravie ludí ktorý v danom prostredí žijú. (Tak ako to vidíme v dnešných dňoch: stúpajúci výskyt rakoviny, alergií, genetických porúch, psychických porúch.... )

A aká je realita na Slovensku?

Rozdelenie pôdy na Slovensku: Celková výmera SR v roku 2016 predstavovala 4 903 434 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy činil 48,6 %, lesných pozemkov 41,2 % a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,2 %.

Závery si každý môže urobiť sám...